VĒSTURE

PĀRSKATOT LATVIJAS JAHTKLUBA UN
DAUGAVAS JAHTKLUBA LIKTEŅGAITAS

Latvijas jahtklubs dibināts 1924. gada jūlijā. Tā flote sastāvēja no 5 buru un 4 buru jahtām ar motoru, bet jau pēc trim gadiem peldlīdzekļu skaits strauji palielinājās, sasniedzot 28 buru jahtas un 17 buru jahtas ar motoru. Līdz ar to Latvijas jahtklubs ieņēma vadošo vietu Latvijas Republikā arī turpmākajos gados kā peldlīdzekļu, tā arī biedru skaita ziņā. Par Latvijas jahtkluba biedriem kļuva gandrīz lielākā daļa tā laika valdības locekļu, diplomātiskais korpuss un valdošu uzņēmumu īpašnieki. Klubu vadīja pieredzējuši profesionāli jūrnieki un kuģu rēdereju īpašnieki.

Jau 1925. gadā Latvijas jahtklubs ieguva savā īpašumā apbūves gabalu Lielupē, Vikingu ielā 6, pie dzelzceļa tilta. Uz šī 8500m2 lielā gruntsgabala tika uzsākta kluba ēkas un elinga (jahtu novietnes) celtniecība. Ēkas garums bija 50,2m un platums 24,2 m. Tuvāk upei esošajā ēkas spārnā bija izveidota 13,5x 2m Lielā zāle, kluba valdes istaba, telpas kluba darbiniekiem un bocmanim, kā arī virtuve un vairākas viesu istabas. Gruntsgabala iegāde klubam izmaksāja 7000 latus, bet ēkas būvdarbi izmaksāja 39 500 latus.

1927. gadā gruntsgabala krastmalā tika ierīkots slips – iekārta jahtu nolaišanai un izcelšanai no ūdens. Slipa būvniecības darbi izmaksāja 2000 latus. Naudas avots zemes iegādei un būvdarbiem bija tikai Latvijas jahtkluba biedru personīgie līdzekļi un ienākumi no dažādiem kluba rīkotajiem pasākumiem. Pašvaldības vai valsts pabalstus klubs nesaņēma.

1940. gadā Latvijas jahtklubā bija 498 biedri. Pirmajos 20 pastāvēšanas gados jahtklubs izvērsa plašu sporta un sabiedrisko dzīvi, piedaloties vietējos un ārzemju pasākumos, kur tika gūti vērā ņemami panākumi. Tādējādi Latvijas jahtklubs deva savu ieguldījumu, lai Latvijas Republika un tās sportiskie sasniegumi būtu atpazīstami visā pasaulē.

Sākot ar 1941.gadu kluba dzīve pakāpeniski apsīka, jo tika deportēti daudzi kluba biedri, tai skaitā arī Latvijas jahtkluba komodors, admirālis Teodors Spāde. 1944.gada pavasarī ūdenī nolaida tikai dažas jahtas, elings bija piepildīts ar jahtām līdz pēdējai iespējai. Oktobra vidū pienāca Latvijas jahtkluba vēsturē melnākā diena – atkāpjoties vācu karaspēks nodedzināja kluba ēku ar 57 buru jahtām, 38 buru jahtām ar motoru un 10 ledusjahtām daudzu miljonu latu vērtībā.

Pēc vācu karaspēka aiziešanas palikušie jahtklubu biedri sanāca kopā un nolēma ķerties pie Latvijas jahtkluba atjaunošanas. Šim darbam uzmanību pievērsa BASB „Daugava” CP priekšsēdētājs A. Brambergs. 1944. gada 5. decembrī notika sanāksme, kurā bez A. Bramberga un E. Kanska piedalījās arī A. Zviedris, Br. Jurkovs, L. Millers, K. Blite un Ē. Siliņš. Tika nolemts, ka jahtklubs Lielupē ir jāatjauno, bet tas būs pakļauts BASB „Daugava” CP. Citas organizācijas, bez jau esošajām, netiks legalizētas. Ņemot vērā situācijas diktētos apstākļus, jahtkluba atjaunotāji vienojās Latvijas jahtklubu turpmāk dēvēt par Daugavas jahtklubu. Turpmāk kluba atrašanos BASB „Daugava” CP pakļautībā noteica arī tas, ka kluba atjaunotājiem tolaik ne tikai nebija naudas līdzekļu, bet pat nebija nevienas jahtas.

1946. gadā A. Brambergs Maskavā bija saņēmis jahtkluba atjaunošanai 500 000 rubļus un ar Padomju armijas sapieru vienību, kas būvēja tiltu pār Lielupi, izdevās panākt vienošanos par jahtkluba ēkas celtniecību. Ēka tika celta uz nodegušās ēkas pamatiem. Sapieri ēkas celtniecības darbus pabeidza 1948. gada pavasarī. Kad BASB „Daugava” CP gribēja sapieru vienībai samaksāt par padarīto, izrādījās, ka to nav iespējams izdarīt. Sapieru vienība vairs nepastāvēja, jo pēc tilta uzbūvēšanas tā tika izformēta. Tādējādi jahtkluba ēkas celtniecības darbiem BASB „Daugava” CP neiztērēja nevienu rubli.

Jau no paša sākuma BASB „Daugava” CP kluba algotos darbiniekus iecēla vai pieņēma darbā, kā arī jahtklubu ieslēdza dažāda veida biedrības struktūrās bez jahtkluba valdes informēšanas vai piekrišanas par nepieciešamajām izmaiņām. Tā rezultātā 1961.gadā likvidēja jahtkluba specifisko struktūru un iekļāva to t.s. Jūrmalas sporta kombinātā, kurā bija vēl iekļauti citi sporta veidi, kā tenis, vingrošana u.c. Tas tika darīts tādēļ, lai algoti darbinieki saņemtu lielākas algas. Tā kā kombināta atsevišķos sporta veidus neizdevās sacementēt vienā veselā, tad tika radīta ASB „Daugava” Ūdenssporta bāze (ŪSB). Arī šajā kombinācijā tika apvienoti vienā teritorijā un zem viena saimnieka vadības burāšana, airēšana un smaiļošana (nekur pasaulē nebijis variants!). Līdz ar to šai bāzei bija liels algoto darbinieku skaits, kuri visi saņēma labas algas, komandējumus, treniņu nometne un ēdiena talonus… Bez jahtkluba valdes piekrišanas ŪSB nojauca jahtkluba koka ēkas daļu ar zāli Lielupes pusē un uzcēla divstāvu mūra piebūvi ar zāli, dušām un administrācijas telpām. Tāpat ŪSB rīkojas ar autotransporta remontdarbnīcu uz jahtkluba piederošās teritorijas. Kas atteicas uz atsevišķo jahtklubam nepieciešamo būvju celtniecību, tad tādus darbus veica jahtkluba juridiskie biedri, kā „Olainfarm” (divstāvu, koka, inventāra uzglabāšanas skapīšu būves finansēšana), ”Latvenergo” veica jahtu piestātnes būvdarbus. Tāpat TTP veica slīpa restaurāciju un pārbūvi. Citi juridiskie biedri piedalījās krastmalas nostiprināšanā, teritorijas asfaltēšanā un citos tehniska rakstura darbos, kas nepieciešami tieši jahtkluba specifikai, ( piemēram, stacionāra celtņa uzstādīšana krastmalā jahtu pacelšanai un nolasīšanai ). Vēl jānorāda, ka jahtkluba individuālo, tā arī kolektīvo biedru „biedru maksas” par peldlīdzekļu turēšanu jahtkluba ostā, tika ieskaitīti ŪSB kasē. Visu iemaksu lielumu noteica ŪSB direktors un šie līdzekļi arī tika izlietoti pēc viņa ieskatiem.

Laikā no 1944. gada decembra līdz pat šim laikam, jahtklubs ir viens no vadošiem Latvijā. Tā sportiskie rezultāti tālu zināmi aiz mūsu zemes robežām. Visus šos garos gadus, klubs organizējis un realizējis sabiedrisko kultūras dzīvi un darbojies nepārtraukti jaunu jahtu vadītāju sagatavošanā un to kvalitātes paaugstināšanā, līdz ar to nodrošinot iespēju Latvijas burātājiem ar savām jahtām iziet plašajā pasaulē.