LATVIJAS JAHTKLUBS

AKTUALITĀTES

12.09.2023

Cienījamie burātāji!

Sadaļa REGATES ir papildināta ar 2023.gada LJK slēgšanas regates nolikumu

Uz tikšanos 7.oktobrī !

25.01.2023

Cienījamie Latvijas jahtkluba biedri!

Neskatoties uz slēgto navigāciju Lielupes grīvā un kuģu kanālā, burāšana Lielupē, lai arī ierobežota, turpinās un 2023.gadā Latvijas jahtkluba tradicionālās sezonas atklāšanas un slēgšanas regates NOTIKS !!! Provizoriski Latvijas jahtkluba biedru pilnsapulce ieplānota 2023.gada 11.martā, precizējums par vietu un laiku vēl sekos.

BIEDRĪBAS MĒRĶI

• Veicināt Latvijas Republikas iedzīvotāju pievēršanos burāšanai.
• Apvienot burātājus, jahtu īpašniekus un citus interesentus, organizējot tiem sporta un sabiedriskos pasākumus, kā arī nodrošināt tiem jahtu ekspluatācijas tehnisko uzraudzību un jahtu remonta iespējas.
• Sekmēt kvalificētu jahtu vadītāju un burāšanas tiesnešu sagatavošanu.
• Organizēt burāšanas sporta sacensības, tālos jūras pārgājienus un sabiedriskus pasākumus.
• Sekmēt jahtu kvalitatīvu ekspluatāciju, veicināt inventāra iegādi un remontu.

PĀRSKATOT LATVIJAS JAHTKLUBA UN DAUGAVAS JAHTKLUBA LIKTEŅGAITAS

Latvijas jahtklubs dibināts 1924. gada jūlijā. Tā flote sastāvēja no 5 buru un 4 buru jahtām ar motoru, bet jau pēc trim gadiem peldlīdzekļu skaits strauji palielinājās, sasniedzot 28 buru jahtas un 17 buru jahtas ar motoru. Līdz ar to Latvijas jahtklubs ieņēma vadošo vietu Latvijas republikā arī turpmākajos gados kā peldlīdzekļu, tā arī biedru skaita ziņā.

Par Latvijas jahtkluba biedriem bija gandrīz lielākā daļa tā laika valdības locekļu, diplomātiskais korpuss un valdošu uzņēmumu īpašnieki. Klubu vadīja pieredzējuši profesionāli jūrnieki un kuģu rēdereju īpašnieki.

Laikā no 1944.gada decembra līdz pat šim laikam, jahtklubs ir viens no vadošiem Latvijā. Tā sportiskie rezultāti tālu zināmi aiz mūsu zemes robežām. Visus šos garos gadus, klubs organizējis un realizējis sabiedrisko kultūras dzīvi un darbojies nepārtraukti jaunu jahtu vadītāju sagatavošanā un to kvalitātes paaugstināšanā, līdz ar to nodrošinot iespēju Latvijas burātājiem ar savām jahtām iziet plašajā pasaulē.

Iepazīsties ar Latvijas Jahtkluba valdes biedriem

Jahtkluba flote